Арик Любарский о смертной казни для террористов
אריק לוברסקי, על עונש מוות למחבלים

דברי פרדה מפי האח , אריק לוברסקי

טקס לזיכרו של רונן ביה"ס קציר חלק 2

אימון ברחובות לזכר רונן לוברסקי "אסא אותי לוחם"

שנה למותו של לוחם דובדבן רונן לוברסקי

טקס לזיכרו של רונן ביה"ס קציר 

אימון לזכר רונן לוברסקי ז"ל (KMA קרב מגע)

אימון לזכר רונן לוברסקי ז"ל (KMA קרב מגע)

רה"מ נתניהו ורעייתו בביקור תנחומים אצל משפחתו של רונן לוברסקי ז"ל

רעיון עם אריק לוברסקי ל-YNET 

תיעוד מעצר המחבל שרצח את  רונן  ז"ל